به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن؛

شماره یازدهم فصلنامه علمی ـ ترویجی «مطالعات علوم قرآن» منتشر شد

یازدهمین شماره فصلنامه علمی ـ ترویجی مطالعات علوم قرآن به همت اداره نشریات و پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.‌

۱۴۰۱/۰۳/۳۱