بررسی تدوین و انسجام آیات قرآن از منظر شرق شناسان و آیت الله طالقانی

پدیدآورابوالفضل خوش منش

نشریهپژوهشنامه علوم و معارف قرآن

شماره نشریه8

منبع مقاله

share 817 بازدید

مقالات مشابه

نقد شبهات مستشرقان درباره تناسب آيات قرآن

نام نشریهقرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسندهمحمد حسن زماني - علي قانعي اردكاني

تشیع و قرآن

نام نشریهپژوهشنامه علوم و معارف قرآن

نام نویسنده میخائیل براشر – ترجمه و نقد: علی شریفی