مقالات مشابه

جاک بیرک و «قراءة القرآن»

نام نشریهالمعارج

نام نویسندهجورج دورلیان

رویکرد خاورشناسان به قرآن کریم

نام نشریهگلستان قرآن

نام نویسندهقاسم محسنی مری

قرآن در نظر اروپائیان

نام نشریهمکتب تشیع

نام نویسندهمحمد جواد باهنر

مستشرقان و قرآن کریم

نام نشریهمیراث جاویدان

نام نویسندهسید محمد دامادی

نشست علمی قرآن و مستشرقان

نام نشریه-----

نام نویسندهناصر مكارم شيرازي - تنظیم: نصرالله سلیمانی

قرآن از ديدگاه مشاهير جهان

نام نشریه-----

نام نویسندهمحمد باقر شجعیان

قرآن از ديدگاه مشاهير جهان

نام نشریه-----

نام نویسنده فاطمه مير و سميه كنعاني