share
1401/03/19
به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن؛
کتاب «مسئله خلق قرآن از منظر ولفسن» منتشر شد

کتاب «مسئله خلق قرآن از منظر ولفسن» به قلم علیرضا اسعدی عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و با مشارکت پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

به گزارش پرتال جامع علوم و معارف قرآن، در معرفی این کتاب عنوان شده است: مسئله خلق قرآن یا حدوث و قدم کلام الهی در مطالعات قرآنی خاورشناسان مورد توجه قرار گرفته است. از مباحث مهم در این زمینه خاستگاه پیدایش مسئله خلق قرآن در میان مسلمانان است. هری اوسترین ولفسن، از مهم ترین محققان تاریخ فلسفه، در کتاب فلسفه علم کلام، پیدایش مسئله خلق قرآن را ناشی از نفوذ مسیحیان و متأثر از آموزه های مسیحی می داند و با تتبع زیاد و میتنی بر روش خاص خود در تحلیل مسائل فلسفی – کلامی کوشیده است این نظریه را تبیین و اثبات کند.

علیرضا اسعدی در این اثر ضمن اشاره به دیدگاه های موجود در زمینه خلق قرآن به بررسی و نقد مبانی و دیدگاه های ولفسن در این مسئله می پردازد.

کتاب «مسئله خلق قرآن از منظر ولفسن» در 172 صفحه از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وارد بازار نشر شده است.