جاک بیرک و «قراءة القرآن»

پدیدآورجورج دورلیان

نشریهالمعارج

شماره نشریه18_19_20

منبع مقاله

share 652 بازدید

مقالات مشابه

بررسي رويکرد مستشرقان درباره «سبعة احراف»

نام نشریهدو فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسنده محمدجواد اسکندرلو - مصطفي احمدي فر

يادداشتى درباره قرآن از ديدگاه تطبيقى

نام نشریهبولتن مرجع 6

نام نویسندهویلفرد کنتول اسمیت

نگرش های انتقادی معاصر و قرآن

نام نشریهنشریه قرآن پژوهی خاور شناسان

نام نویسنده محمد آرکون ـ ترجمه: محمد جواد اسکندرلو ـ بررسی ونقد: محمد علی رضایی اصفهانی