بررسی جمع قرآن پیامبر(صلی الله علیه و آله) و امام علی(علیه السلام) از نگاه مستشرقان و اهل سنت

پدیدآور عیسی متقی زاده – باب الله محمدی نبی کندی

نشریهدو فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره نشریه11

منبع مقاله

share 654 بازدید

مقالات مشابه

تشیع و قرآن

نام نشریهپژوهشنامه علوم و معارف قرآن

نام نویسنده میخائیل براشر – ترجمه و نقد: علی شریفی

درآمدی بر معرفی مستشرقان و قرآن پژوهی

نام نشریهالهیات و حقوق

نام نویسندهمحمد ابراهیم روش ضمیر