اعجاز قرآن از نگاه مستشرقان

نام نشریه-----

نام نویسندهروح الله رضایی

نشست علمی قرآن و مستشرقان

نام نشریه-----

نام نویسندهناصر مكارم شيرازي - تنظیم: نصرالله سلیمانی

كج ‏فهمى ‏هاى مستشرقان در ترجمه قرآن كريم و معرفى اجمالى چند ترجمه انگليسى

نام نشریه-----

نام نویسندهعبدالحكيم العبد- ترجمه: يعقوب جعفرى

قرآن از ديدگاه مشاهير جهان

نام نشریه-----

نام نویسندهمحمد باقر شجعیان

قرآن از ديدگاه مشاهير جهان

نام نشریه-----

نام نویسنده فاطمه مير و سميه كنعاني

قرآن از ديدگاه مشاهير

نام نشریه-----

نام نویسنده توماس كارلايل - محمد باقر شجعيان